เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]133 สำนักปลัดเทศบาล
2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 [ 8 ม.ค. 2564 ]72 สำนักปลัดเทศบาล
3 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 6 ม.ค. 2564 ]79 สำนักปลัดเทศบาล
4 การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานเทศบาล ประจำปี 2564 [ 6 ม.ค. 2564 ]76 สำนักปลัดเทศบาล
5 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 [ 14 ก.ย. 2563 ]75 สำนักปลัดเทศบาล
6 ประกาศผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 [ 17 เม.ย. 2563 ]72 สำนักปลัดเทศบาล
7 คุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]102 สำนักปลัดเทศบาล
8 การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานเทศบาล ประจำปี 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]110 สำนักปลัดเทศบาล
9 รายงานผลการดำเนินตามนโนยายและกลยุทธ์การบริหารงานบุคลากร ปีงบประมาณ 2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]72 สำนักปลัดเทศบาล
10 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของบุคลากรครูฯ ครั้งที่ 2 [ 20 ก.ย. 2562 ]72 สำนักปลัดเทศบาล
11 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 [ 16 ก.ย. 2562 ]72 สำนักปลัดเทศบาล
12 ประกาศผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 [ 6 มิ.ย. 2562 ]69 สำนักปลัดเทศบาล
13 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 [ 21 มี.ค. 2562 ]68 สำนักปลัดเทศบาล
14 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 8 ม.ค. 2562 ]72 สำนักปลัดเทศบาล
15 นโยบายคุณธรรม [ 7 ม.ค. 2562 ]71 สำนักปลัดเทศบาล
16 ข้อบังคับเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน [ 7 ม.ค. 2562 ]64 สำนักปลัดเทศบาล
17 บันทึกข้อความ [ 7 ม.ค. 2562 ]109 สำนักปลัดเทศบาล
18 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 19 พ.ย. 2561 ]106 สำนักปลัดเทศบาล
19 แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี [ 10 ต.ค. 2561 ]112 สำนักปลัดเทศบาล
20 แผนยุทธศาสต์การพัฒนาบุคลากร [ 10 ต.ค. 2561 ]70 สำนักปลัดเทศบาล
 
หน้า 1|2