จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2560


  โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำขนมไทยของผู้สูงอายุและผู้พ...
      

โครงการฝึกอบรมอาชีพ (การทำขนมไทย) วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้...

  ผู้สูงอายุร่วมกิจกรรมสานกระเป๋าจากเชือกร่ม
      

งานสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน ร่วมกับชุมชนผู้สูงอายุ บ้านพญากำพุช จัดทำกิจกรรม สานกระเป๋...

  ผู้สูงอายุทำขนมบัวลอยไข่เต่า
      

งานสวัสการสังคม สำนักปลัดเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลทับไทร จัดกิจกรรมทำขนมบัว...