เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนประวัติ ปี 65 [ 1 มี.ค. 2565 ]39 สำนักปลัดเทศบาล
2 คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี65 [ 1 มี.ค. 2565 ]42 สำนักปลัดเทศบาล
3 คู่มือปฏิบัติงานสารบรรณ ปี 65 [ 1 มี.ค. 2565 ]41 สำนักปลัดเทศบาล
4 คู่มือปฏิบัติงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ปี65 [ 1 มี.ค. 2565 ]40 สำนักปลัดเทศบาล
5 คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน ปี65 [ 1 มี.ค. 2565 ]41 สำนักปลัดเทศบาล
6 การบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 18 ก.พ. 2564 ]43 สำนักปลัดเทศบาล
7 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 10 ก.พ. 2564 ]61 สำนักปลัดเทศบาล
8 การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ [ 5 ก.พ. 2564 ]41 สำนักปลัดเทศบาล
9 การเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 5 ก.พ. 2564 ]37 สำนักปลัดเทศบาล
10 กระบวนการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 29 ม.ค. 2564 ]40 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
11 การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 28 ม.ค. 2564 ]40 สำนักปลัดเทศบาล
12 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ [ 18 ม.ค. 2564 ]41 สำนักปลัดเทศบาล
13 คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนประวัติพนักงาน [ 15 ม.ค. 2564 ]40 สำนักปลัดเทศบาล
14 คู่มือการขออนุญาตก่อสร้าง [ 15 ม.ค. 2564 ]38 สำนักปลัดเทศบาล
15 คู่มือปฏิบัติงานสารบรรณ [ 15 ม.ค. 2564 ]43 สำนักปลัดเทศบาล
16 คู่มือการชำระภาษีป้าย [ 14 ม.ค. 2564 ]42 กองคลัง
17 คู่มือการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 14 ม.ค. 2564 ]67 กองคลัง
18 คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 13 ม.ค. 2564 ]64 สำนักปลัดเทศบาล
19 คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน [ 13 ม.ค. 2564 ]43 สำนักปลัดเทศบาล
20 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน [ 13 ม.ค. 2564 ]43 สำนักปลัดเทศบาล
 
หน้า 1|2