เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 60 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 แผนใช้จ่ายไตรมาสที่3 ปี64 [ 20 ต.ค. 2564 ]1 กองคลัง
2 แผนใช้จ่ายไตรมาสที่4 ปี64 [ 20 ต.ค. 2564 ]1 กองคลัง
3 งบแสดงฐานะการเงินไตรมาสที่3 ปี64 [ 20 ต.ค. 2564 ]1 กองคลัง
4 งบแสดงฐานะการเงินไตรมาสที่4 ปี64 [ 20 ต.ค. 2564 ]1 กองคลัง
5 ประกาศรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]1 กองคลัง
6 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ปี2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]33 สำนักปลัดเทศบาล
7 สรุผลการจัดบริการสาธารณะ ปี2563 [ 2 ส.ค. 2564 ]15 สำนักปลัดเทศบาล
8 งบแสดงฐานะการเงิน ปี2563 [ 9 เม.ย. 2564 ]24 กองคลัง
9 งบแสดงรายรับรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่1 [ 9 เม.ย. 2564 ]17 กองคลัง
10 งบแสดงรายรับรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่2 [ 9 เม.ย. 2564 ]17 กองคลัง
11 แผนใช้จ่ายเงินปี2563 [ 9 เม.ย. 2564 ]23 กองคลัง
12 แผนใช้จ่ายเงินปี2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]20 กองคลัง
13 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 2 มี.ค. 2564 ]16 กองคลัง
14 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง [ 2 ธ.ค. 2563 ]38 กองคลัง
15 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 2 ธ.ค. 2563 ]16 กองคลัง
16 สรุปผลการประชุมประชาคมเพื่อประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นโครงการบริหารจัดการขยะครบวงจร [ 9 พ.ย. 2563 ]15 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
17 ผลประเมินผลความพึงพอใจ 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]14 สำนักปลัดเทศบาล
18 รายงานรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]17 กองคลัง
19 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน [ 28 ต.ค. 2563 ]19 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
20 โครงการจัดการขยะมูลฝอย [ 16 ต.ค. 2563 ]28 กองคลัง
 
หน้า 1|2|3