เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
การควบคุมภายใน


รายงานผลการตรวจสอบการควบคุมภายใน

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน /รายงานผลการควบคุมภายใน    เอกสารประกอบ รายงานผลการตรวจสอบการควบคุมภายใน
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ต.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : สำนักปลัดเทศบาล