เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา


หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : สำนักปลัดเทศบาล