เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา


ขออนุมัติจัดทำแผนการตรวจสอบการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งลุกล้ำทางสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ขออนุมัติจัดทำแผนการตรวจสอบการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งลุกล้ำทางสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : สำนักปลัดเทศบาล