เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
ป้องกันปราบรามการทุจริต


กิจกรรมยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม และเชิดชูเกียรติแก่บุคคลในการประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ กิจกรรมยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม และเชิดชูเกียรติแก่บุคคลในการประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : สำนักปลัดเทศบาล