เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี              นายพินิจ  เพชรน่าชม นายกเทศมนตรีตำบลโป่งน้ำร้อน มอบประกาศนียบัตรเพื่อเป็นการยกย่องผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565     เอกสารประกอบ โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : สำนักปลัดเทศบาล