เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ


ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี-เรื่อง-สิทธิประโยชน์

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี-เรื่อง-สิทธิประโยชน์
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : สำนักปลัดเทศบาล