เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการดำเนินการทางวินัย และโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานจ้างของเทศบาล

    รายละเอียดข่าว

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน นายพินิจ  เพชรน่าชม นายกเทศมนตรีตำบลโป่งน้ำร้อนเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการดำเนินการทางวินัย และโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานจ้างของเทศบาล โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน จำนวน 90 คน    เอกสารประกอบ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการดำเนินการทางวินัย และโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานจ้างของเทศบาล
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : สำนักปลัดเทศบาล