เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565) [ 31 มี.ค. 2565 ]44 สำนักปลัดเทศบาล
2 สถิติการให้บริการรับชำระภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน เมษายน [ 3 พ.ค. 2564 ]35 กองคลัง
3 สถิติการรับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ [ 3 พ.ค. 2564 ]34 สำนักปลัดเทศบาล
4 สถิติการให้บริการรับชำระภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน มีนาคม [ 16 เม.ย. 2564 ]52 กองคลัง
5 สถิติการให้บริการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 9 เม.ย. 2564 ]38 กองช่าง
6 การให้บริการถังขยะแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน [ 31 มี.ค. 2564 ]36 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
7 การให้บริการถังขยะแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน [ 31 มี.ค. 2564 ]36 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
8 ข้อมูลการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลตำบลบโป่งน้ำร้อน [ 31 มี.ค. 2564 ]39 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
9 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 30 มี.ค. 2564 ]33 สำนักปลัดเทศบาล
10 สถิติการให้บริการรับชำระภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน กุมภาพันธ์ [ 11 มี.ค. 2564 ]36 กองคลัง
11 สถิติการให้บริการรับชำระภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน มกราคม [ 8 ก.พ. 2564 ]35 กองคลัง
12 สถิติการให้บริการรับชำระภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน ธันวาคม [ 6 ม.ค. 2564 ]34 กองคลัง
13 สถิติการให้บริการรับชำระภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน พฤศจิกายน [ 2 ธ.ค. 2563 ]34 กองคลัง
14 สถิติการให้บริการรับชำระภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน ตุลาคม [ 3 พ.ย. 2563 ]35 กองคลัง