เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2560

กองช่าง

     
   -ว่าง-  
  ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)
 
   
 นายวิรัตน์  เทียบแสง    นางสาวนราภรณ์  พจนาวัลย์
นายช่างโยธาชำนาญงาน    เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

   
 นายชัยยะ  ส่องสว่าง
นายชัยยะ  ส่องสว่าง นายชาญณรงค์  พรหมจรรย์
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
 
 
นายประเสริฐ  ปัญญาทิพย์
นายเฉลิมชัย  ทินธิบุญ
-ว่าง-
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
 
 
นายคนอง  สมน้อย
นายสมบัติ  ไชยเชตุ
 
พนง.ขับรถยนต์
คนงาน