เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
 


ตักบาตรเทโว ประจำปี 2563


เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน ได้จัดกิจกรรมตักบาตรเทโว ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 

โดยมี ท่าน ดร.รัฐวิทย์ ตั้งเกียรติพชร นายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทย - กัมพูชา เป็นประธานในพิธี โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการและประชาชนชาวตำบลโป่งน้ำร้อน 

2020-10-16
2020-10-12
2020-07-03
2020-04-09
2020-04-03
2020-03-28
2020-03-20
2020-03-20
2020-01-27
2019-12-19