เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รอบ6 เดือน ปี2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รอบ6 เดือน ปี2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง