เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
การลดใช้พลังงาน


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงานควบคุมมาตรการประหยัดพลังงาน ของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน ประจำปีงบประมาณ 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงานควบคุมมาตรการประหยัดพลังงาน ของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน ประจำปีงบประมาณ 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : สำนักปลัดเทศบาล