เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 ประกาศ กถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หมวด5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง [ 5 ม.ค. 2566 ]75 สำนักปลัดเทศบาล
2 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563 [ 5 ม.ค. 2566 ]79 สำนักปลัดเทศบาล
3 ประกาศ-ก.ท.จ.จันทบุรี-หลักเกณ์ฯ-เลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น [ 5 ม.ค. 2566 ]82 สำนักปลัดเทศบาล
4 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ-ฉบับที่-68-พ.ศ.2563 [ 5 ม.ค. 2566 ]74 สำนักปลัดเทศบาล
5 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล [ 5 ม.ค. 2566 ]36 สำนักปลัดเทศบาล
6 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 [ 8 ม.ค. 2564 ]78 สำนักปลัดเทศบาล
7 มาตฐานทั่วไปเกี่ยวหลักเกณฑ์การคัดเลือก-การบรรจุและแต่งตั้งฉบับที่-7-พ.ศ.2562 [ 8 ม.ค. 2564 ]75 สำนักปลัดเทศบาล
8 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขันฉบับที่-2-พ.ศ.2561 [ 8 ม.ค. 2564 ]77 สำนักปลัดเทศบาล
9 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขันฉบับที่-3-พ.ศ.2562 [ 8 ม.ค. 2564 ]78 สำนักปลัดเทศบาล