เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 8 ธ.ค. 2565 ]31 กองคลัง
2 แผนใช้จ่ายเงินไตรมาส4 ประจำปี2565 [ 8 ธ.ค. 2565 ]33 กองคลัง
3 รายงานผลการใช้จ่ายเงินไตรมาส4 พ.ศ.2565 [ 8 ธ.ค. 2565 ]29 กองคลัง
4 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 [ 28 ก.ย. 2565 ]28 สำนักปลัดเทศบาล
5 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 [ 19 ก.ย. 2565 ]28 สำนักปลัดเทศบาล
6 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 [ 9 ก.ย. 2565 ]60 สำนักปลัดเทศบาล
7 แผนใช้จ่ายไตรมาสที่3 ปี64 [ 20 ต.ค. 2564 ]67 กองคลัง
8 แผนใช้จ่ายไตรมาสที่4 ปี64 [ 20 ต.ค. 2564 ]75 กองคลัง
9 งบแสดงฐานะการเงินไตรมาสที่3 ปี64 [ 20 ต.ค. 2564 ]75 กองคลัง
10 งบแสดงฐานะการเงินไตรมาสที่4 ปี64 [ 20 ต.ค. 2564 ]106 กองคลัง
11 ประกาศรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]76 กองคลัง
12 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2565 [ 8 ก.ย. 2564 ]89 สำนักปลัดเทศบาล
13 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 [ 30 ต.ค. 2563 ]107 สำนักปลัดเทศบาล
14 รายงานรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]62 กองคลัง
15 งบแสดงฐานะการเงินไตรมาส1ปี62 [ 6 ส.ค. 2563 ]69 กองคลัง
16 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 [ 17 มิ.ย. 2563 ]67 สำนักปลัดเทศบาล
17 งบการเงินปี 2563 [ 10 มิ.ย. 2563 ]104 กองคลัง
18 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 [ 8 ต.ค. 2561 ]118 สำนักปลัดเทศบาล
19 งบการเงินประจำปี 2560 [ 20 พ.ย. 2560 ]106 กองคลัง
20 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 7 ต.ค. 2560 ]111 สำนักปลัดเทศบาล