เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
ป้องกันปราบรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
21 นโยบายการบริหารความเสี่ยง [ 4 ต.ค. 2562 ]73 สำนักปลัดเทศบาล
22 รายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 62 [ 24 มิ.ย. 2562 ]74 สำนักปลัดเทศบาล
23 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 3 มิ.ย. 2562 ]69 สำนักปลัดเทศบาล
24 มาตรการภายใน 8 มาตรการ [ 14 ม.ค. 2562 ]78 สำนักปลัดเทศบาล
25 รายงานกิจกรรมตามแผนปราบปราม ปี61-62 [ 7 ม.ค. 2562 ]70 สำนักปลัดเทศบาล
26 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 62-64 [ 31 ก.ค. 2561 ]73 สำนักปลัดเทศบาล
27 แบบรายงานประเมินผลตนเอง [ 31 ก.ค. 2561 ]71 สำนักปลัดเทศบาล
28 การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต [ 4 ม.ค. 2561 ]69 สำนักปลัดเทศบาล
29 ประชาสัมพันธ์การรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน [ 23 มิ.ย. 2560 ]76 สำนักปลัดเทศบาล
30 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2560 [ 21 เม.ย. 2560 ]69 สำนักปลัดเทศบาล
 
|1หน้า 2