เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี : www.tessabanpong.go.th
 
 
ป้องกันปราบรามการทุจริต


กิจกรรมเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริจในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ กิจกรรมเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริจในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564
 
รายงานสรุปกิจกรรม
    วันที่ลงข่าว
: 8 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : สำนักปลัดเทศบาล