วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ต.ค. 2564
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์และจดทะเบียนโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างล้างเครื่องปรับอากาศสำนักงานกองการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
ซื้ออุปกรณ์ ช่อมท่อประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
อปกรณ์ซ่อมท่อประปา
27  ก.ย. 2564
ซื้อยางชะลอความเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครือง
22  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซม Harddisk เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อสาย Vct โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อหม้อน้ำพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้ออุปกรณไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง