วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 14 (นายระเบียบ) หมู่ที่ 8 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 220.00 ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 14 แยกขวา หมู่ที่ 8 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โป่งน้ำร้อน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 185.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 555.00 ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ศปศ.61 (นายชาตรี) หมู่ที่ 6 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยลุงบ้ำ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 8 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ม.ทวี (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทัพยา (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 6 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กง 4672 จบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมประชุมสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมลำโพงเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2563
ซื้อท่อคอนกรีต ขนาด 100x100ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง