วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการเทพื้น คสล.รอบเมรุวัดน้ำเขียว หมู่ที่ 2 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 362 ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำดอกไม้ประดับตกแต่งสถานที่ โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างเหมาติดสติ๊กเกอร์รถดับเพลิงทะเบียน ๘๐-๘๔๕๘ จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
ซื้อชุดจัตตุปัจจัยไทยธรรมพร้อมดอกไม้ โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
ซื้อผ้าจับจีบและเข็มหมุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
จ้างเหมามซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ Brother L๓๗๓๕ CDW โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยพนาวรรณ หมู่ที่ 1 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยพัฒนา (วังกระแพร) หมู่ที่ 2 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยมิตรภาพ หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยรอบสระน้ำบ้านชะแมบ หมู่ 6 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง